Postępowanie ze studentami wykazującymi niewielkie dochody - wydawanie i uzasadnianie decyzji administracyjnej - 28.02.2024

Data: 28 lutego 2024 r. (środa), w godz. 9.00-12.15.
Opłata: 350,00 (Vat zw.; dotyczy również uczelni niepublicznych).
Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za system pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Program

M.in.:
»wymóg przedstawienia zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej
»obowiązek współdziałania studenta z organem przyznającym stypendium socjalne
»wzorcowa a wystraczająca treść zaświadczenia
»brak zaświadczenia a braki co do treści
»reguła trzech pytań
»stan faktyczny a ocena prawna przyjęta przez organ stypendialny
»wyjaśnienia studentów i ich kwalifikacja w orzecznictwie sądów administracyjnych
»kluczowe elementy uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

Rejestracja

Pan Pani


Proszę czekać...
Rejestracja w toku