Projekt - kurs pt. Stypendium socjalne – zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta LIPIEC 2023

Data: 10-13 lipca 2023 r., w godz. 9.00-12.15.
Opłata: Bezpłatnie. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.
Adresaci: Osoby odpowiedzialne za system pomocy materialnej dla studentów.
Wykładowca: Mgr Jacek Pakuła - prawnik, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Program

Program m.in. obejmuje następujące zagadnienia:
» przesłanki przyznania stypendium socjalnego i zwiększenia tego świadczenia,
» odpowiednie stosowanie ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów,
» dokumenty ilustrujące dochód oraz sytuację materialną,
» przebieg postępowania z uwzględnieniem środków dowodowych,
» zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej i udokumentowanie źródeł utrzymania,
» pojęcie rodziny studenta,
» tzw. samodzielność finansowa,
» dochody z gospodarstwa rolnego,
» alimenty,
» dochody z zagranicy,
» tzw. dochody pomijane,
» dochód i jego przeliczenia,
» dochód uzyskany i dochód utracony.

Rejestracja

Pan Pani

Proszę czekać...
Rejestracja w toku