Status prawny i zadania promotora oraz promotora pomocniczego - 27 III 2023

Data: 27 marca 2023 r., w godz. 9.00-12.15.
Opłata: 350,00 (Vat zw.; dotyczy również uczelni niepublicznych).
Adresaci: Osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkół doktorskich, a także kandydaci na promotorów i promotorów pomocniczych.
Wykładowca: Mgr Jacek Pakuła - prawnik, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich.

Program

»Warunki ustawowe
»Kryteria uczelniane
»Przesłanki negatywne
»Postępowanie w przedmiocie powołania promotora i promotora pomocniczego
»Dopuszczalność uchylenia się od pełnienie funkcji promotora i promotora pomocniczego
»Zmiana lub odwołanie promotora i promotora pomocniczego
»Zasady współpracy z doktorantem
»Udział promotora i promotora pomocniczego w tworzeniu indywidualnego planu badawczego
»Sprawozdawczość i dokumentowanie postępów doktoranta
»Punkty zapalne, czyli prawo autorskie i nierzetelność naukowa
»Relacja między promotorem i promotorem pomocniczym a dyrektorem szkoły doktorskiej
»Wynagrodzenie promotora i promotora pomocniczego
»Monitoring i działania naprawcze
»Promotor i promotor pomocniczy a Kodeks postępowania administracyjnego
»Rola promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim
»Promotor i promotor pomocniczy a doktorat w trybie eksternistycznym

Rejestracja

Pan Pani


Proszę czekać...
Rejestracja w toku