Projekt - kurs pt. Postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów LIPIEC 2023

Data: 17-20 lipca 2023 r., w godz. 9.00-12.15.
Opłata: Bezpłatnie. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.
Adresaci: Osoby odpowiedzialne za system pomocy materialnej dla studentów.
Wykładowca: Mgr Jacek Pakuła - prawnik, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Program

Program m.in. obejmuje następujące zagadnienia:
» zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego w warunkach szkoły wyższej,
» warunki ustawowe a szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń,
» organy prowadzące postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej,
» zasady pracy organów monokratycznych,
» organizacja pracy organów kolegialnych,
» student jako strona postępowania,
» opiniowanie przez inne podmioty,
» wszczęcie postępowania w przedmiocie przyznania pomocy materialnej,
» doręczenia i wezwania,
» terminy w postępowaniu administracyjnym,
» przebieg postępowania w przedmiocie przyznania pomocy materialnej,
» środki dowodowe z uwzględnieniem dokumentów i wyjaśnień,
» decyzja administracyjna w przedmiocie przyznania pomocy materialnej,
» postanowienie jako akt kończący postępowanie,
» zawieszenie i umorzenie postępowania,
.

Rejestracja

Pan Pani

Proszę czekać...
Rejestracja w toku