Program

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dziekanów i Prodziekanów
Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia - zadania i wyzwania 

Toruń, 29-31 maja 2023 r.

 

Obrady oraz zakwaterowanie P.T. Uczestników odbędą się w hotelu Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3 w Toruniu.

Poniedziałek, 29 maja 2023 r. 

 • 12.00-12.30: otwarcie konferencji
 • 12.30-14.00: dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Akademickie prawo zatrudnienie a rola i zadania dziekana oraz prodziekana – aktualne problemy (cz. 1)
 • 14.00-15.00: pamiątkowe zdjęcie, obiad
 • 15.00-15.45: dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Akademickie prawo zatrudnienie a rola i zadania dziekana oraz prodziekana – aktualne problemy (cz. 2)
 • 15.45-16.30: mgr Jacek Pakuła, Aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w tzw. sprawach studenckich (cz. 1)
 • 16.30-16.45: przerwa kawowa
 • 16.45-18.15: mgr Jacek Pakuła, Aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w tzw. sprawach studenckich (cz. 2)
 • 18.00-19.00 czas wolny/konsultacje indywidualne
 • 19.00-22.00 kolacja w restauracja Jan Olbracht Browar Staromiejski

Wtorek, 30 maja 2023 r.

 • 9.00-10.30: dr hab. Dorota Sylwestrzak, Koncyliacyjne sposoby rozstrzygania sporów pomiędzy uczelnią a destynatariuszami
 • 10.30-10.45: przerwa kawowa
 • 10.45-12.15: mgr Marcin Wojtkowiak, Jak zaprojektować i wdrożyć skuteczny system współpracy z pracodawcami? Diagnoza – projekt – wdrożenie – nadzór – ewaluacja (warsztat cz. 1)
 • 12.15-12.30: przerwa kawowa
 • 12.30-14.00: mgr Marcin Wojtkowiak, Jak zaprojektować i wdrożyć skuteczny system współpracy z pracodawcami? Diagnoza – projekt – wdrożenie – nadzór – ewaluacja (warsztat cz. 2)
 • 14.00-15.00: obiad
 • 15.00-16.30: mgr Marcin Wojtkowiak, Studia dualne w praktyce, czyli od czego(ś) trzeba zacząć
 • 16.30-17.00: czas wolny
 • 17.00-19.00: zwiedzanie Starego Miasta pod opieką przewodnika
 • 19.00-22.00: kolacja w hotelu

Środa, 31 maja 2022 r.

 • 9.00-10.30: dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, prof. UŁ, Jak czerpać korzyści z tutoringu akademickiego - sposoby instytucjonalizacji i profesjonalizacji (cz. 1)
 • 10.30-10.45: przerwa kawowa
 • 10.45-12.15: dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, prof. UŁ, Jak czerpać korzyści z tutoringu akademickiego - sposoby instytucjonalizacji i profesjonalizacji (cz. 2)
 • 12.15-12.30: przerwa kawowa
 • 12.30-14.00: mgr Jacek Pakuła, Zmiany prawa w zakresie spraw studenckich i kształcenia
 • 14.00-15.30 podsumowanie konferencji, obiad.

Zakończenie konferencji planowane jest ok. godz. 14.30.

Zastrzegamy możłiwość przesunięcia bloków tematycznych.