Webinar pt. Stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga - 11 VI 2024 r.

Data: 11 czerwca 2024 r. (wtorek), w godz. 9.00-12.15.
Opłata: 350,00 (Vat zw.; dotyczy również uczelni niepublicznych).
Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za system pomocy materialnej dla studentów, w szczególności rozpatrujące odwołania i wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Program

Program m.in. obejmuje następujące zagadnienia:
przesłanki pozytywne i negatywne ubiegania się o pomoc materialną
orzeczenie jako podstawa przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych
przedłużenie ważności orzeczenia
trudna sytuacja życiowa a zapomoga
kluczowe elementy decyzji oraz uzasadnienia decyzji w przedmiocie (odmowy) przyznania świadczenia

Rejestracja

Pan Pani


Proszę czekać...
Rejestracja w toku