Rada Programowa

Z przyjemnością przedstawiamy skład Rady Programowej V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Dziekanów i Prodziekanów pt. Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia - zadania i wyzwania, która odbędzie się w Toruniu w dniach 29-31 maja 2023 r.

Chcąc sprostać oczekiwaniom środowiska, powołana została Rada Programowa, w skład której weszli eksperci mogący pochwalić się przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem praktycznym. Od samego początku wspierają nas pro publico bono:

 • Dr Monika Bartkiewicz - Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki;
 • Dr Mariusz Citkowski - Instytut Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku;
 • Dr Robert Dylewski, prof. UZ - Instytut Matematyki, Uniwersytet Zielonogórski;
 • Dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ - Instytut Inżynierii Mechanicznej, Wydział Mechaniczny,  Uniwersytet Zielonogórski
 • Dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Dr hab. Grażyna Krasnowska, prof. UPrz - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • Dr hab. Wawrzyniec Michalczyk, prof. UE - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • Mgr Jacek Pakuła - Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki;
 • Dr hab. Marzenna Popek, prof. UMG - Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Uniwersytet Morski w Gdyni;
 • Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ - Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński;
 • Dr inż. Piotr Suryło - Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;
 • Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnefo w stanie spoczynku;
 • Dr Krystian Wochna - Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu;
 • Dr hab. n. med. Robert D. Wojtyczka - Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny.