Indywidualny plan badawczy i ocena śródokresowa - 18 IV 2023

Data: 18 kwietnia 2023 r., w godz. 9.00-12.15.
Opłata: 350,00 (Vat zw.; dotyczy również uczelni niepublicznych).
Adresaci: Osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkół doktorskich.
Wykładowca: Mgr Jacek Pakuła - prawnik, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich.

Program

»Cele i zadania indywidualnego planu badawczego
»Zakres przedmiotowy indywidualnego planu badawczego
»Udział promotora i promotora pomocniczego
»Rola dyrektora szkoły doktorskiej w procesie ustalania indywidualnego planu badawczego
»Pojęcie i cele oceny śródokresowej
»Ustawowe ramy oceny śródokresowej
»Prawo wewnętrzne a ocena śródokresowa
»Komisja oceniająca
»Inne podmioty uczestniczące w ocenie śródokresowej
»Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia oceny śródokresowej
»Realizacja indywidualnego planu badawczego jako przedmiot oceny śródokresowej
»Dopuszczalność modyfikacji indywidualnego planu badawczego
»Jawność wyniku oceny śródokresowej
»Weryfikacja przeprowadzonej oceny śródokresowej
»Ostateczny wynik oceny śródokresowej
»Struktura rozstrzygnięcia w przedmiocie oceny śródokresowej
»Elementy uzasadnienia oceny śródokresowej
»Dodatkowe uprawnienie doktoranta wynikające z pozytywnej oceny śródokresowej
»Skutki uzyskania negatywnej oceny śródokresowej
»Monitoring i działania naprawcze

Rejestracja

Pan Pani


Proszę czekać...
Rejestracja w toku