Kurs pt. Wydawanie decyzji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów - 13-15 V 2024 r.

Data: 13-15 maja 2024 r., w godz. 9.00-12.15.
Opłata: 690,00 łącznie za dwa dni szkoleniowe (Vat zw.; dotyczy również uczelni niepublicznych). Dla uczestników XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (Toruń, 27-29 maja 2024 r.) – bezpłatnie.
Adresaci: Osoby odpowiedzialne za przebieg postępowania w przedmiocie przyznania świadczeń pomocy materialnej, przygotowujące i wydające decyzje, chcące uporządkować przepisy i zaktualizować wiedzę.
Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Program

Program m.in. obejmuje następujące zagadnienia:
» zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego w warunkach szkoły wyższej,
» warunki ustawowe a szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń,
» organy prowadzące postępowanie w przedmiocie przyznania pomocy materialnej,
» zasady pracy organów monokratycznych,
» organizacja pracy organów kolegialnych,
» student jako strona postępowania,
» opiniowanie przez inne podmioty,
» wszczęcie postępowania w przedmiocie przyznania pomocy materialnej,
» doręczenia i wezwania,
» terminy w postępowaniu administracyjnym,
» przebieg postępowania w przedmiocie przyznania pomocy materialnej,
» środki dowodowe z uwzględnieniem dokumentów i wyjaśnień,
» decyzja administracyjna w przedmiocie przyznania pomocy materialnej,
» postanowienie jako akt kończący postępowanie,
» zawieszenie i umorzenie postępowania.

Rejestracja

Pan Pani


Proszę czekać...
Rejestracja w toku