Stypendium socjalne dla studenta - przepisy szczególne w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 27.02.2024

Data: 27 lutego 2024 r. (wtorek), w godz. 9.00-12.15.
Opłata: 350,00 (Vat zw.; dotyczy również uczelni niepublicznych).
Adresaci: P.T. Osoby odpowiedzialne za system pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Program

M.in.:
»odwołanie do zasad określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych
»pojęcie rodziny studenta
»dochody pomijane
»samodzielność finansowa studenta
»wymóg przedstawienia zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej
»obowiązek udokumentowania źródeł utrzymania rodziny

Rejestracja

Pan Pani


Proszę czekać...
Rejestracja w toku