Kurs pt. Pomoc materialna dla studentów a weryfikacja decyzji w trybach nadzwyczajnych - 20 i 21 V 2024

Data: 20-21 maja 2024 r., w godz. 9.00-12.15.
Opłata: 540,00 łącznie za dwa dni szkoleniowe (Vat zw.; dotyczy również uczelni niepublicznych).
Adresaci: Osoby odpowiedzialne za przebieg postępowania w przedmiocie przyznania świadczeń pomocy materialnej, przygotowujące i wydające decyzje, chcące uporządkować przepisy i zaktualizować wiedzę.
Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Program

Program m.in. obejmuje następujące zagadnienia:
» pojęcie decyzji ostatecznej,
» nadzór rektora nad decyzjami komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej,
» zmiana i uchylenie decyzji,
» stwierdzenie wygaśnięcia decyzji,
» wznowienie postępowania,
» stwierdzenie nieważności postępowania,
» wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego a obowiązek zwrotu świadczeń.

Rejestracja

Pan Pani


Proszę czekać...
Rejestracja w toku