Program

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obsługa prawna uczelni
Toruń, 15-17 maja 2023 r.

 

Obrady skupione będę wokół aktualnych-wybranych problemów skupionych wokól następujących zagadnień:

 • profesjonalny pełnomocnik przed sądem administracyjnym
 • postępowanie w przedmiocie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego
 • akademickie prawo pracy
 • sprawy studenckie
 • odpowiedzialność dyscyplinarna
 • prawo własności przemysłowej
 • prawo autorskie
 • kształcenie doktorantów.

Ww. termatyka nie stanowi powtórzenia I edycji.

Obrady i zakwaterowanie będą mieć miejsce w hotelu Toruń Mercure Centrum
(ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń)

Poniedziałek, 15 maja 2023 r.

 • 12.00-12.30: otwarcie i rozpoczęcie konferencji
 • 12.30-14.00: dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, dr Katarzyna Wesołowska, Akademickie prawo pracy (cz. 1)
 • 14.00-15.00: pamiątkowe zdjęcie, obiad
 • 15.00-16.30: dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, dr Katarzyna Wesołowska, Akademickie prawo pracy (cz. 2)
 • 16.30-16.45: przerwa kawowa
 • 16.45-18.15: dr hab. Dorota Sylwestrzak, Odpowiedzialność dyscyplinarna w szkolnictwie wyższym
 • 18.15-19.30: konsultacje, czas wolny
 • 19.30-21.00: kolacja na Starym Mieście (Browar Staromiejski Jan Olbracht, ul. Szczytna 15)

Wtorek, 16 maja 2023 r.

 • 9.00-10.30: prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, Profesjonalny pełnomocnik przed sądem administracyjnym
 • 10.30-10.45: przerwa kawowa
 • 10.45-12.15: prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, Postępowanie w przedmiocie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego
 • 12.15-12.30: przerwa kawowa
 • 12.30-14.00: mgr Jacek Pakuła, Sprawy studenckie i kształcenie doktorantów (cz. 1) 
 • 14.00-15.00: obiad
 • 15.00-17.15: mgr Jacek Pakuła, Sprawy studenckie i kształcenie doktorantów (cz. 2).
 • 17.15-18.00: konsultacje, czas wolny,
 • 18.00-20.00: zwiedzanie Starego Miasta pod opieką przewodnika
 • 20.00-22.00: kolacja w hotelu

Środa, 17 maja 2023 r.

 • 9.00-10.30: rzecznik patentowy Jarosław Rawa, Prawo własności przemysłowej (cz. 1)
 • 10.30-10.45: przerwa kawowa
 • 10.45-11.30: rzecznik patentowy Jarosław Rawa, Prawo własności przemysłowej (cz. 2)
 • 11.30-11.45: przerwa kawowa
 • 11.45-13.15: dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK, Prawo autorskie w działalności szkół wyższych
 • 13.15-15.00: podsumowanie konferencji, obiad, dodatkowe konsultacje.

Zakończenie konferencji planowane jest ok. godz. 14.00.

Zastrzegamy możliwość przesunięcia bloków tematycznych, jak również korekty programu.