Program

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich
Toruń, 19-21 czerwca 2023 r.

Obrady i zakwaterowanie będą mieć miejsce w hotelu Toruń Mercure Centrum
(ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń)

Poniedziałek, 19 czerwca 2023 r.

12.00-12.30: otwarcie i rozpoczęcie konferencji
12.30-14.00: dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK, Prawo autorskie w działalności szkół doktorskich (cz. 1)
14.00-15.00: pamiątkowe zdjęcie, obiad
15.00-16.30: dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK, Prawo autorskie w działalności szkół doktorskich (cz. 2)
16.30-16.45: przerwa kawowa, 
16.45-18.15: mgr Jacek Pakuła, Doktorat w trybie eksternistycznym
18.15-19.00: czas wolny
19.00-21.00: kolacja na Starym Mieście (Browar Staromiejski Jan Olbracht, ul. Szczytna 15)

Wtorek, 20 czerwca 2023 r.

9.00-10.30: dr hab. Piotr Stec, prof. UO, Ewaluacja szkół doktorskich - wybrane problemy (cz. 1)
10.30-10.45: przerwa kawowa
10.45-12.15: dr hab. Piotr Stec, prof. UO, Ewaluacja szkół doktorskich - wybrane problemy (cz. 2)
12.15-12.30: przerwa kawowa
12.30-13.15: mgr Jacek Pakuła, Zmiany prawa w zakresie kształcenia doktorantów
13.15-14.15: obiad
14.15-15.45: dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Akademickie prawo zatrudnienia a szkoła doktorska - aktualne problemy (cz. 1)
15.45-16.00: przerwa kawowa
16.00-17.30: dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Akademickie prawo zatrudnienia a szkoła doktorska - aktualne problemy (cz. 2)
17.30-18.00: czas wolny,
18.00-20.00: zwiedzanie Starego Miasta pod opieką przewodnika
20.00-22.00: kolacja w hotelu

Środa, 21 czerwca 2023 r.

9.00-10.30: dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, prof. UŁ, Wykorzystanie metod edukacji spersonalizowanej (tutoring, mentoring, coaching) w pracy z doktorantami (cz. 1)
10.30-10.45: przerwa kawowa
10.45-12.15: dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, prof. UŁ, Wykorzystanie metod edukacji spersonalizowanej (tutoring, mentoring, coaching) w pracy z doktorantami (cz. 2)
12.15-12.30: przerwa kawowo-hotelowa
12.30-14.00: dr Paweł Jerzy Dąbrowski, Doktoranci cudzoziemscy - aktualne wyzwania
14.00-16.00: podsumowanie konferencji, obiad, dodatkowe konsultacje.

Zakończenie konferencji planowane jest ok. godz. 14.30.

Zastrzegamy możliwość przesunięcia bloków tematycznych, jak również korekty programu