OKNS Sprawy studenckie i kształcenie - prawo i praktyka

 

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Sprawy studenckie i kształcenie - prawo i praktyka, która planowana jest w Toruniu w dniach 22-24 listopada 2023 r.

Zaproszenie do pobrania

Do udziału w konferencji zapraszamy P.T. osoby odpowiedzialne za tytułowe sprawy związane z obsługą kandydatów na studia i studentów, w szczególności: Prorektorów i Prodziekanów, a także Dyrektorów, Kierowników i Pracowników dziekanatów oraz biur, centrów i działów obsługi studenta; słowem – wszystkich, którzy mają do czynienia zawodowo z tokiem studiów oraz organizacją procesu kształcenia studentów.

Program konferencji koncentruje się wokół wybranych problemów związanych z wyzwaniami, jakim musza sprostać uczelnie. Każdy z bloków dedykowany jest zagadnieniom problemowym, w ramach których przewidziano czas na pytania i dyskusję. Celem konferencji jest wszakże wymiana poglądów i doświadczeń.

W roli prelegentów wystąpią eksperci łączący teorię z praktyką oraz reprezentujący różne ośrodki akademickie, co stanowi dodatkową zachętę do debaty. Planowana data spotkania pozwala na przyjęcie, że obrady będą świetną okazją do rozwiązywania problemów wspólnie w gronie praktyków. Stacjonarna formuła wydarzenia stanowi dodatkową okazję do integracji środowiska.

Dbając o komfort P.T. Uczestników, wprowadzono limit miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń. 

Do zobaczenia w Toruniu!
mgr Jacek Pakuła