Wybrane problemy pomocy materialnej dla studentów – aktualne orzecznictwo i zmiany prawa - 27 VI 2023

Data: 27 czerwca 2023 r., w godz. 9.00-12.00.
Opłata: 290,00 (Vat zw.; dotyczy również uczelni niepublicznych).
Adresaci: Osoby odpowiedzialne za system pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
Wykładowca: Mgr Jacek Pakuła - prawnik, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Program

Program m.in. obejmuje następujące zagadnienia:
» postulowane zmiany w regulaminie świadczeń dla studentów ze szczególnym uwzględnieniem konkursowego charakteru stypendium rektora,
» procedura skutecznego składania wniosków a bezczynność i środki dyscyplinujące organy przyznające pomoc materialną,
» prawidłowa wykładnia art. 93 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z uwzględnieniem instrukcji Polon,
» uchylenie decyzji niezgodnej z przepisami prawa na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
» stwierdzenie wygaśnięcia decyzji na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z art. 162 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
» obowiązywanie tzw. specustawy a pomoc materialna dla studentów z Ukrainy,
» przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności,
» pojęcie opiekuna faktycznego studenta.

Rejestracja

Pan Pani


Proszę czekać...
Rejestracja w toku