Projekt - kurs pt. Prawne podstawy pomocy materialnej dla studentów LIPIEC 2023

Data: 4-7 lipca 2023 r., w godz. 9.00-12.15.
Opłata: Bezpłatnie. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.
Adresaci: Osoby odpowiedzialne za system pomocy materialnej dla studentów.
Wykładowca: Mgr Jacek Pakuła - prawnik, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Program

Program m.in. obejmuje następujące zagadnienia:
» źródła prawa powszechnie obowiązujące a pomoc materialna,
» autonomia szkolnictwa wyższego a pomoc materialna,
» regulamin świadczeń dla studentów jako podstawowy akt normujący pomoc materialną w szkole wyższej,
» organy przyznające stypendia i zapomogi,
» status studenta a dostęp do pomocy materialnej,
» wsparcie dla studentów zagranicznych,
» katalog świadczeń dla studentów i cechy szczególne tych świadczeń,
» przesłanki pozytywne i negatywne pomocy materialnej,
» zasady postępowania administracyjnego w przedmiocie przyznania pomocy materialnej,
» fundusz stypendialny w szkole wyższej.

Rejestracja

Pan Pani

Proszę czekać...
Rejestracja w toku