Projekt - kurs pt. Uzasadnianie decyzji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów SIERPIEŃ 2023

Data: 25 i 28-30 sierpnia 2023 r., w godz. 9.00-12.15.
Opłata: Bezpłatnie. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.
Adresaci: Osoby odpowiedzialne za system pomocy materialnej dla studentów.
Wykładowca: Mgr Jacek Pakuła - prawnik, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Program

Program m.in. obejmuje następujące zagadnienia:
» wniosek o przyznanie pomocy materialnej a zakres postępowania,
» struktura decyzji administracyjnej,
» zbyt wysoki dochód w rodzinie studenta,
» brak zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej,
» tłumaczenia studentów sprzeczne z doświadczeniem życiowym i logiką,
» niemożność ustalenia stanu faktycznego,
» jaskrawie niska kwota dochodu rodziny studenta,
» błędna kwalifikacja w przedmiocie dochodu utraconego,
» samodzielność finansowa przy jednoczesnym braku jakichkolwiek dochodów,
» brak sformalizowanych alimentów,
» termin do złożenia wniosku o stypendium rektora,
» realizacja programu studiów jako warunek sine qua non,
» zgłoszenie a udokumentowanie osiągnięć,
» niewystarczająca liczba punktów,
» przeliczenia średniej ocen,
» charakter prawny zaświadczenia o udziale konferencji,
» reprezentowanie innej uczelni a osiągnięcia sportowe na użytek stypendium rektora,
» działalność organizacyjna a działalność o charakterze naukowym,
» brak ważnego orzeczenia o niepełnosprawności,
» trudna sytuacja życiowa na użytek zapomogi.

Rejestracja

Pan Pani

Proszę czekać...
Rejestracja w toku