Seminarium naukowe 20 czerwca 2024 r.

Data: 20 czerwca 2024 r., I cześć: 10.00-11.30; II część: 11.45-12.15.
Opłata: Bezpłatnie, w ramach Sieci badawczej pt. Prawo szkolnictwa wyższego i nauki
Adresaci:
Wykładowca: mgr Jacek Pakuła - prawnik, pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Program

Program m.in. obejmuje następujące zagadnienia:
1. Prezentacja założeń i planowanych działań w ramach sieci badawczej pn. Sądowa kontrola aktów i czynności organów szkół wyższych
2. Zasada pomocy władz publicznych dla osób uczących się
3. Wykładnia historyczna na kanwie art. 184 ustawy PSW 2005
4. Definicja tzw. przysługiwania przez 6 lat na kanwie art. 93 PSWiN 2018 a problemy nierozwiązane
5. Nowela PSWiN 2021 (tzw. 12 semestrów)
6. Aktualność orzecznictwa sądów administracyjnych na kanwie PSWiN 2018 a przepisy noweli PSWiN 2021
7. Odwołanie do uzasadnienia projektu noweli PSWiN 2021 a rzeczywisty cel zmiany prawa
8. Charakter prawny decyzji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów
9. Spór II stopnia, czyli przysługiwanie w ramach studiów I i II stopnia, a czasookres 12 semestrów
10. Znaczenie rozpoczętych semestrów a niezaliczenie poprzedniego semestru
11. Wliczanie urlopu a konstytucyjna zasada ochrony rodziny i macierzyństwa
12. Przepis art. 94 ustawy PSWiN 2018 a wykładnia ograniczenia w dostępie do pomocy materialnej dla studentów
13. Dodatkowy okres 2 semestrów, czyli między 13 a 14 semestrami
14. Powstanie niepełnosprawności a dodatkowy okres 12 semestrów
15. Odpowiednie stosowanie przepisów w stosunku do osób kształcących się za granicą
16. Spór III stopnia, czyli intertemporalny charakter art. 16 noweli PWSiN 2021.

Rejestracja

Pan Pani

Proszę czekać...
Rejestracja w toku