Konferencje

Konferencje naukowo-szkoleniowe to jeden z filarów działalności Instytutu Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Nasze spotkania są okazją do wymiany doświadczeń i poglądów. Szczególną uwagę koncentrujemy na praktycznym wymiarze obrad, dlatego do udziału w roli prelegentów zapraszamy ekspertów mogących pochwalić się doświadczeniem, ale i osiągnięciami o charakterze naukowym - pamiętając, że wykładnia prawa nie może prowadzić do absurdu. 

W 2023 roku planujemy jeszcze zorganizowanie dwóch konferencji:

 • Sprawy studenckie i kształcenie - prawo i praktyka (22-24 listopada 2023 r.)
 • dla Kadry Kierowniczej Dziekanatów i Sekretariatów (11-13 grudnia 2023 r.)

oraz szkolenia pt. Wydawanie decyzji 

W 2024 roku odbędą się ogólnopolskie konferencje naukowo-szkoleniowe:

 • Obsługa prawna uczelni (17-19 kwietnia 2024 r.) - III edycja;
 • Dziekanów i Prodziekanów pt. Wielopłaszczyznowość procesu kształcenia - zadania i wyzwania (22-24 maja 2024 r.) - VI edycja;
 • Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (27-29 maja 2024 r.) - XI edycja;
 • Akademickie prawo zatrudnienia (...) - III edycja;
 • Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich (...) - V edycja;
 • Legislacja akademicka (październik 2024) - II edycja;
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna w szkole wyższej (październik 2024) - II edycja;
 • Ewaluacja jakości działalności naukowej
 • Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

O szczegółach konferencji będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem. Zachęcamy do subskrypcji bezpłatnego Newslettera.